Mijn naam is Jos Steenstra en ik ben geboren in Groningen, in 1954.

Daar doorliep ik de HAVO en een vervolgopleiding voor directiesecretaresse. Mijn eerste baan was bij de Amro bank in Amsterdam.

Na een paar jaar stapte ik over naar VNU in Haarlem (later Sanoma). Ik heb in 38 jaar verschillende secretariaatsfuncties bekleed. Onder andere bij de Centrale Ondernemingsraad, Donald Duck en de interne fotostudio. Tenslotte was ik redactiesecretaresse en administratief ondersteuner bij het tijdschrift Vorsten.

Toen ik op mijn zestigste de gelegenheid kreeg om voor mezelf te beginnen, heb ik die mogelijkheid met beide handen aangegrepen. Ik ben nu onder andere rouwspreker.

Lees meer